Сушене на дървен материал

 

Сушенето е допълнителна обработка на дървото в камера. Крайният продукт е подходящ за използване в мебелната промишленост и в строителсвото.